Impressie

Berenschot Advocatuur richt zich uitsluitend op juridische dienstverlening (adviseren en procederen) op het gebied van vastgoed en overheid. Daarbij valt te denken aan bouwvergunningen, milieuvergunningen, MER-procedures, maar bijvoorbeeld ook aan aan- en verkoop van onroerend goed en projectontwikkeling.

In het bijzonder heeft Berenschot Advocatuur uitgebreide en landelijk erkende expertise op het gebied van juridische advisering bij en begeleiding van (complexe) duurzame energie-projecten zoals windturbineparken, WKK-installaties en PV-installaties. Een ander specialisme is monumentenrecht. Ook voor problematiek met betrekking tot kabels, leidingen en hoogspanningsmasten wordt Berenschot Advocatuur regelmatig ingeschakeld.

Berenschot Advocatuur werkt overwegend voor overheden en het bedrijfsleven in het hele land en doet dit tegen concurrerende tarieven. Cliënten waarvoor Berenschot Advocatuur thans werkzaam is, zijn onder meer Eneco Milieu, TenneT, Havenschap Groningen Seaports, Eneco Energie Infra, KEMA en Senter Novem.